MACAU_Shantou

MACAU_Shantou

ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
รหัสทัวร์ : SHFDMFMSWA1
สายการบิน : THAI AIR ASIA
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรม : ทัวร์มาเก๊า-ซัวเถา-เปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง

 

วันที่

กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า (FD775: 06.45 10.20) – วัดอาม่า –  โบสถ์เชนต์ปอล – เชนาโด้สแควร์ – ร้านขนม –  เดอะเวเนเชี่ยน

X X

GRAND VIEW HOTEL

หรือเทียบเท่า 4 ดาว

2

วัดเปากง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดกวนอู (ร่วมพิธีเปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง) – เมืองจูไห่ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองลู่เฟิง

X X X HOME2 SUITES BY HILTON SHANWEI LUFENG 

หรือเทียบเท่า 4 ดาว

3

เมืองลู่เฟิง – เฮียงบู้ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – วัดแปะฮวยเจียม (วัดดอกไม้ขาว)

X X X HOLIDAY INN EXPRESS SHANTOU HOTEL

หรือเทียบเท่า 4 ดาว

4

ซัวเถา – แต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานวัวคู่ – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – สุสานพระเจ้าตากสิน

X X X HOLIDAY INN EXPRESS SHANTOU HOTEL

หรือเทียบเท่า 4 ดาว

5

ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน ซัวเถา – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (FD851: 13.55-16.10)

X X

 

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง

 

** ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ **

 • เปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง รับปีมังกรทอง 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น
 • ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ซัวเถา
 • ศาลเจ้าไต่ฮงกง  นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณา
 • วัดเปากง นมัสการตำหนักไท่ส่วยเอี้ย ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรกับเทพเจ้าองค์ไท่ส่วย
 • วัดอาม่า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของ เกาะมาเก๊า
 • สัมผัสรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซัวเถา

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก >>  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า (FD775: 06.45 10.20) – วัดอาม่า –  โบสถ์เชนต์ปอล – เชนาโด้สแควร์ – ร้านขนม –  เดอะเวเนเชี่ยน

 

04.30 น.         คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

06.45 น.          เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD775 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.20 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า  ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเที่ยวชม วัดอาม่า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของ เกาะมาเก๊า (Macau) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1488 โดยผสานความเชื่อทางพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และคติความเชื่อพื้นบ้านเข้าด้วยกัน ทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 2005 และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างก็เคารพนับถือเป็นอย่างมาก

                        จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 โบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้า ต่อด้วยนำท่านสู่ เซนาโด้ สแควร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า มีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดนเด่นและงดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโปรหลากสีสัน ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน

นำท่าน แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก, น้ำนมผึ้งที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่อาณาจักรคาสิโนที่ได้รับการขนานนามว่า ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ลำคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

พักที่ GRAND VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สอง      วัดเปากง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดกวนอู (ร่วมพิธีเปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง) – เมืองจูไห่ –นั่ง

                  รถไฟความเร็วสูง – เมืองลู่เฟิง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ วัดเปากง ศาลเจ้าอีหลิง ตำหนักไท่ส่วยเอี้ย ตามฤกษ์ยามที่กำหนดไว้ กราบไหว้ขอพรกับเทพเจ้าองค์ไท่ส่วยเอี้ยขุนพลโหล่วปี่ไต่เจียงกุง(หลูมี่ต้าเจียงจวิน) เทพผู้ทำหน้าที่ปกปักษ์คุ้มครองดวงชะตา แบบถูกต้องและถูกเวลา เสริมดวง ขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากตัว โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ

 

จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงามสำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม

 

 

นำท่านเดินทางสู่ วัดเทพเจ้ากวนอู (พร้อมร่วมพิธีเปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง) ถือเป็นวัดขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับย่านเซนาโด ของมาเก๊า มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1750 เพื่อเป็นการสักการะบูชาแด่เทพเจ้ากวนอู นับเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักธุรกิจ ตลอดจนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างให้ความเคารพเป็นอย่างสูง ที่สำคัญวัดแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของมาเก๊า

 

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทาง ข้ามด่านกงเป่ย สู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีน (ในการเดินทางข้ามด่าน ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเองและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟจู่ไห่ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองลู่เฟิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น – ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ

พักที่ HOME2 SUITES BY HILTON SHANWEI LUFENG หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

 

วันที่สาม        เมืองลู่เฟิง – เฮียงบู้ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – วัดแปะฮวยเจียม (วัดดอกไม้ขาว)


เช้า              
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี้ยงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี้ยงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าไต่ฮงกง  นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของ ท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน  จนมีความใหญ่โตและสวยงาม   สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว   มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี  จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน  และช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ และเป็นแหล่งกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย

และนำท่านเที่ยวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี และมีการขยายบูรณะใหม่เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์ ( พระเจ้าหยก ) และเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้ มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้มาก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS SHANTOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

 

วันที่สี่         ซัวเถา – แต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานวัวคู่ – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – สุสานพระเจ้าตากสิน

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000 กว่าปี จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน สร้างในสมัยราชวงศ์ถังปี ค.ศ. 738 และมีการบูรณะต่อเติมเป็นอย่างดีลักษณะเป็นวัดจีนโดยทั่วไปภายในบริเวณวัดมีวิหารจตุโลกบาลวิหารใหญ่บริเวณรั้วเป็นแผ่นศิลาแกะสลักอย่างสวยงาม มีศิลาจารึกสมัยราชวงศ์ถัง 78 ชิ้นเป็นโบราณวัตถุที่หาชมได้ยาก และมีพระไตรปิฎกที่เก็บรักษาคัมภีร์ “ต้าจ้างจิง” 7,240 เล่ม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับ สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันยังคงสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีตำนานเล่าว่า สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยแปดเซียน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือ ไฮตังม่า ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล และนอกจากนี้บนยอดเกาะยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะหม่าสือนี้มีความสวยงามด้วยทิวทัศน์ของทะเลสองสีที่จะมองเห็นได้จากบนยอดเกาะ

จากนั้นนำท่านชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ…ห่านพะโล้

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS SHANTOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

 

วันที่ห้า          ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน ซัวเถา – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (FD851: 13.55-16.10)

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน เดิมเป็นท่าเรือของเมืองซัวเถา ที่ได้รับการดัดแปลงให้มาเป็นถนนโบราณและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในลักษณะดั้งเดิมของเมืองซัวเถาในช่วงทศวรรษที่ 1930 ภายในบริเวณ มีทั้งร้านของสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร ร้านขนม ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม ตามอัทธยาศัย

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

13.55 น.          เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD851 Q

                    (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.10 น.        ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……… ☺ ☺ ☺ ☺

 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺

 

                   

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว***

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

(15 ท่านออกเดินทาง)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคาทัวร์ผู้ใหญ่

ไม่รวมตั๋ว

5 – 9 มีนาคม 2567 34,999 บาท/ท่าน 5,500 บาท/ท่าน

25,999 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 17 ก.พ.67 **
 3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 3. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั

 1. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 3. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 5. กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม 1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 7. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม : ทัวร์มาเก๊า-ซัวเถา-เปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง