มหัศจรรย์ Hongkong

มหัศจรรย์ Hongkong

ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
รหัสทัวร์ : BT-HKG25_TG
สายการบิน : Thai
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • เกาะลันเตา • นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกทเอ้าทเล็ต ทานอาหาร(-/กลางวัน/เย็น)

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG600

11.45 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! เมนู Lei Yue Mun

นมัสการ พระใหญ่นองปิง หรือ พระใหญ่เทียนถาน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี และด้านล่างประดับด้วยรูปปั้นเทพธิดาทั้ง 6 ที่กำลังถวายดอกไม้ ธูปเทียน โคมไฟ ผลไม้ และดนตรี ตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร เชื่อกันว่า ..ใครได้ไปขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป่หลินแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน.. หากสัมฤทธิ์ผลก็มาจุดธูปขอบคุณ ไม่ต้องมาแก้บน ไม่ต้องเอาอะไรมาถวายองค์พระใหญ่ แค่เดินทางกลับมาขอบคุณก็พอแล้ว ในบริเวณนี้ยังมี สัตว์เทพเจ้าในตำนานของจีน หงส์ เต่า มังกร และ กิเลน ตามความเชื่อ บางคนก็จะมาอธิฐานขอพรเพื่อให้โชคดี

วิธีการไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ถูกวิธี

  • ขอพรที่จุดประธานพร “จุดรับพรจากองค์พระใหญ่” ณ ลานอธิษฐาน
  • ให้ไปยืนตรงกลางบริเวณฐานวงกลม และจะมีวงกลมเล็กๆ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดขอพรที่ดีที่สุด
  • ยกมือไหว้มองไปหาพระใหญ่ บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน และตั้งจิตอธิษฐานขอพร
  • ขอพรเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และปรบมือ 3 ครั้ง หากมีเสียงสะท้อนกลับมาว่ากันว่าคำขอนั้นจะสมความปรารถนา

อิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชมร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว หรือเดินหาของอร่อยๆ กินก็มีให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะขนมหวานขึ้นชื่อ “บัวลอยหยินหยาง”  บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกะทิ (สีขาว) มาถึงแล้วต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ซิตี้เกท เอ้าท์เลท เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 


 

วันที่สอง  “พิธียืมเงิน” วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ • วัดกวนไท • วัดแชกงหมิว • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • วัดหยวนหยวน • เจ้าแม่ทับทิมทินหัว อาหาร(เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำทุกท่านเข้าร่วม พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 1 ปี มีครั้งเดียว หากกล่าวถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่มีชื่อเสียง “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดกวนอิมฮองฮำ” คงเป็นหนึ่งพิธีที่มีชื่ออยู่ในนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นที่นิยม เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านเงินทองก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “วันเปิดทรัพย์” นั้นเอง นับจากวันชิวอิกหรือวันตรุษจีนถัดไปอีก 26 วัน ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดี ในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน เพราะนับจากการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีนนั่นเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวฮ่องกง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมา ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่นใจตั้งใจจริง ทั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ชุดไหว้ทำพิธี อาทิ ธูป เทียน กระดาษเงิน-ทอง เมื่อใดก็ตามพรที่ขอสัมฤทธิ์ผลแล้ว ให้เดินทางกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมด้วยตัวเอง ..สิ่งสำคัญคือ ห้ามติดสินบนองค์เจ้าแม่กวนอิมเด็ดขาด.. เมื่อได้รับซองแดงที่บรรจุผงธูปหลังทำพิธีเสร็จเรียบร้อยให้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี

การคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกวิธี

→ หลังพรที่ขอสัมฤทธิ์ผล ให้กลับไปไหว้ขอบคุณท่านด้วยตัวเอง

→ เตรียมชุดไหว้ทำพิธี และกระดาษเงินกระดาษทอง

→ นำชุดไหว้และกระดาษเงินกระดาษทองไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม เปรียบเหมือนการมอบคืนเงินแก่ท่าน

เดินทางต่อไปยัง วัดกวนไท หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “วัดเทพเจ้ากวนอู” เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูนที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร ฉะนั้น การมาบูชาขอพรจะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ศัตรู ทำให้มีมิตรที่ซื่อสัตย์ และคุ้มครองบริวารให้ก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผู้ประกอบอาชีพ ตำรวจ ทหาร และนักการเมือง จึงนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อกวนอู

กลางวัน บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! เมนูชาบู

จากนั้น เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ซึ่งเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ เพื่อทำให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิลเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้  แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดหยวนหยวน เป็นวัดเพียงแห่งเดียวของเกาะฮ่องกงที่เผยแพร่ศาสนาหลักของจีนทั้ง 3 ศาสนาในวัดเดียวกัน คือ พุทธ เต๋า และขงจื้อ คนฮ่องกงนิยมมาไหว้ฝากดวงชะตา หรือมาแก้ปีชงกับเทพพระเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ทุกๆ ปี ในรอบ 60 ปีจะมีเทพเจ้าไท้ส่วยประจำอยู่ในแต่ละปี ซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างกันรวมกันได้ทั้งสิ้น 60 องค์ ให้สังเกตดูปีเกิดที่ฐานของเทพเจ้าแต่ละองค์ ภายในวัดยังมี หอฟ้า ถูกสร้างด้วยหินธรรมชาติเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขาด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวาล้อมรอบด้วยมังกรเขียว วิหารหลักอยู่ด้านบนสุดของหอฟ้า ด้านหน้าวัดจะมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ ซึ่งมองลงมาจะเห็นวิวเกาะฮ่องกง

 

นำท่านสักการะ เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว วัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคารของวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนบรรยากาศภายนอกดูร่มรื่น นอกจากมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยแล้ว ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดจะเป็นขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวัด ยามที่แสงแดดสาดส่องจะยิ่งสวยงามเหมือนเป็นลำแสงส่องทะลุควันธูป

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 


 

วันที่สาม วัดหวังต้าเซียน • รีพัลส์ เบย์ • วัดหม่านโม • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ ทานอาหาร(เช้า/กลางวัน/-)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ

จากนั้น เดินทางไปยัง วัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่า ..พระหวังต้าเซียนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ.. นำท่านสักการะ องค์หวังต้าเซียน บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีชื่อเสียงด้านการขอพรด้านด้านสุขภาพ ที่ลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากนี้ยังมี เซียมซี ของวัดหวังต้าเซียนได้ชื่อว่า แม่นยำมากๆ ในการทำนายอนาคต และนำท่านสู่ หาดทรายรีพัสล์เบย์ ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี จากนั้นนำท่านสักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ โดยเฉพาะที่วัดเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีคำร่ำลือมาตั้งแต่อดีตว่า ..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ..

ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม เป็นองค์ที่สอง เพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง และไหว้ขอพรโชคลาภจาก เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจาก พระสังกัจจายน์ หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย และนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้น 3 ปี ถ้าข้ามแล้วห้ามเดินย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี สำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ เทพเจ้าแห่งความรัก ให้เอามือลูบที่บริเวณหินสีดำ พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิดท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

กลางวัน บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! เมนูห่านย่าง

จากนั้น ขอพรเทพฝั่งบุ๋นที่ วัดหม่านโม อีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่ในฮ่องกง ถูกสร้างบริเวณถนนฮอลิวูดย่านชิงวัน โดยจุดประสงค์ของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าสององค์คือ เทพเจ้าหม่าน และ เทพเจ้าโม๋ ภายในวัดสามารถเดินชมและถ่ายรูปได้ แต่ห้ามใช้แฟลช และถ่ายรูปรบกวนคนที่มาไหว้พระ ด้านในวัดมีพื้นที่ไม่มากคลุ้งด้วยกลิ่นและควันธูป ของคนที่มาทำบุญ ธูปของวัดจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นขดคล้ายก้นหอย

ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE และเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วย ซึ่งตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายนั้น ยังมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่อย่าง OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้ าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ และยังมีแบรนด์หรูระดับ HI-END มากมายให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางราคาฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
  วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
  04 – 06 มีนาคม 2567 30,999 30,999 29,999 6,000